Kysáč navštívil Banícky zbor HALIAR - Slovenská republika. Pri tej príležitosti sa zúčastnili  v oslave 13 - ého októbra dňa oslobodenia Kysáča, nedeľných bohoslužbách a v SND usporiadali celovečerný koncert baníckych piesní - 13. 10. 2011

                                   

V SND bola nainštalovaná výstava fotografii SLOVÁCI  V  DOBANOVCIACH  - 14. 08. 2011

                           

Deti z Martina SK, účastníci Detského folklórneho festivalu Zlatá Brána boli povolané na posedenie do Slovenského národného domu v organizácii MOMS v Kysáči - 26. 06. 2011

                        

 

Spolupráca cirkvi a matice. Biskup evanjelickej cirkvi Slovenskej republiky Miloš Klátik navštívil Slovenský národný dom - 13. 04. 2011

            

Výročné zhromaždenie MOMS v Kysači - 20. 02. 2011

Návšteva spisovateľa pre deti Jozefa zo Senca - Slovenská republika. Jeho príchod zorganizoval Rastislav Kulík. Rok 2010.

 

Prezentácia knihy   ŽIVOT v PÚŠTI   básnika Martina Slivku a príhovor o jeho básnickej tvorbe. Rok 2010.

     

 

 
 

18. novembra 2010 bol slávnostne otvorený Slovenský národný dom v Kysáči a v rámci tohto podujatia bola nainštalovaná výstava insitného maliara Jána Bačúra z Padiny.

Celú udalosť si môžete pozreť v tomto video zazname... 

 

 

Z iniciatívi MOMS v Kysáči vykonaná bola zbierka dobrovoľných príspevkov (18.06.2009 – 31.12.2012) pre opravu Slovenského národného domu v Kysáči, Ulica Slovenská číslo 47. Okrem občanov Kysáča, finančné príspevky poskytli: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (Slovenská republika), Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Srbsku, Pokrajinský sekretariat pre predpisy, správu a národnostné menšiny, Rada miestného spoločenstva Kysáč, jenotlivci, cirkevné zbory v Kysáči, početné združenia občanov a ďalší. SND je sídlom Matice slovenskej v Srbsku – Miestny odbor v Kysáči. Slávnostné otvorenie SND a uvádzanie do prevádzky sa uskutočnilo 20.11.2010 v ktorom svoj útulok majú Galéria SND a Kultúrno umelecký spolok Vladimíra Mičátka v Kysáči.